Monthly Archives: август 2013

„Правен свят“: Тази продавач днес обслужи една адвокат и една министър

Развитие на езика или осакатяване на езика

Тези дни във форума на „Правен свят“ отново се разгоря спор – при това доста ожесточен, на моменти дори арогантен, на тема допустима ли е употребата на названията на професии в женски род. Една тема, която в юридическите среди често се дискутира – може ли да се каже „съдийка“, „адвокатка“, „прокурорка“. Някои го намират за неправилно и даже вулгарно, други опонират, че употребата на професии изключително в мъжки род е снобско маниерничене, което не държи сметка за правилата на българския език. Истината е, че отдавна вече в ежедневния език се наложи обръщението към представителките на определени видове професии да е в мъжки род. Някои обаче не спират до обръщението, а ревностно се придържат към мъжкия род във всякакви конструкции. И се раждат яростни спорове дали е правилно да се каже „Адвокатката му не беше допусната да присъства на разпита“, или вярната формула е „Адвокатът му не бе допуснат да присъства на разпита.“ Смисълът е един и същ, но във втория вариант определено читателят се лишава от информация за детайла, че става въпрос за адвокат жена, което не е маловажно, ако познаваш персонажите. Някои юристи дори стигат до фундаментализъм по темата. Известен адвокат например употребява фразата „тази съдия“ и държи, когато бъде цитиран, тя да се възпроизвежда точно. Но по същата логика би трябвало да се казва „тази адвокат“, „тази прокурор“, „тази лекар“, „тази продавач“… Може би отговора всеки сам ще си го даде, ако се замисли дали му харесва например фразата: „Тази продавач днес обслужи една съдия и една министър“.

Още преди година редакцията на „Правен свят“ потърси коментар от филолога проф. Владко Мурдаров как правилата за употребата на женския род в българския език, които не са отменени, се съчетават с модните веяния за равенство на половете, което не би трябвало да е равнозначно с липсата на пол. Предлагаме отново статията на проф. Мурдаров, публикувана в брой 5 на списание „Правен свят“ от 2010 г. под заглавие „Езиковият усет определя нормата“. Надяваме се, че тя ще е от полза за смисленото развитие на дискусията на тема: съдия или съдийка.

http://legalworld.bg/show.php?storyid=25351

Advertisements